Advokater

Lars Helge Neergård

Partner / Advokat

Nergaard jobber spesialisert med kontraktsrett, særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. Hun bistår jevnlig både byggherresiden og entreprenørsiden (offentlige og private)  med rådgivning og tvisteløsning innenfor norske standardkontrakter. Bistand strekker seg fra forhandlinger og kontraktsinngåelse til oppfølgning i kontraktsperioden og tvisteløsning/prosedyre.

Karlstrøm jobber videre spesialisert med offentlige anskaffelser, og yter bistand til både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bistand omfatter blant annet planlegging av anskaffelsen, utforming av konkurransegrunnlag og kontrakter, bistand i forhandlinger og ved klager herunder prosess for tvisteløsningsorganer.

Hun har betydelig erfaring med saker som innbefatter insolvens og restrukturering.

Karlstrøm har arbeidet som advokat og dommer i mange år, og prosederer jevnlig for norske domstoler. Hun har således de beste forutsetninger for strategisk rådgivning til klienter som står i slike prosesser.

Karlstrøm holder årlig en rekke foredrag innenfor hennes fagområder for næringslivet og offentlige oppdragsgivere.

Utdanning
Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 2001

Spesialisering
Entreprise Energi, shipping & offshore, konfliktløsning og prosedyre, Restrukturering og insolvens.

Språk
Engelsk

Kontaktinformasjon
E-post: lars@proadvokatene.no
Tlf: 932 66 626

Lill Ingrid Skogrand Snekvik

Partner / Advokat

Snekvik jobber spesialisert med kontraktsrett, særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. Hun bistår jevnlig både byggherresiden og entreprenørsiden (offentlige og private) med rådgivning og tvisteløsning innenfor norske standardkontrakter. Bistand strekker seg fra forhandlinger og kontraktsinngåelse til oppfølgning i kontraktsperioden og tvisteløsning/prosedyre.

Karlstrøm jobber videre spesialisert med offentlige anskaffelser, og yter bistand til både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bistand omfatter blant annet planlegging av anskaffelsen, utforming av konkurransegrunnlag og kontrakter, bistand i forhandlinger og ved klager herunder prosess for tvisteløsningsorganer.

Hun har betydelig erfaring med saker som innbefatter insolvens og restrukturering.

Karlstrøm har arbeidet som advokat og dommer i mange år, og prosederer jevnlig for norske domstoler. Hun har således de beste forutsetninger for strategisk rådgivning til klienter som står i slike prosesser.

Karlstrøm holder årlig en rekke foredrag innenfor hennes fagområder for næringslivet og offentlige oppdragsgivere.

Utdanning
Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 2001

Spesialisering
Entreprise Energi, shipping & offshore, konfliktløsning og prosedyre, Restrukturering og insolvens.

Språk
Engelsk

Kontaktinformasjon
E-post: snekvik@proadvokatene.no
Tlf: 905 08 512

Nina Aakre Blaasvær

Partner / Advokat

Blaasvær jobber spesialisert med kontraktsrett, særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. Hun bistår jevnlig både byggherresiden og entreprenørsiden (offentlige og private) med rådgivning og tvisteløsning innenfor norske standardkontrakter. Bistand strekker seg fra forhandlinger og kontraktsinngåelse til oppfølgning i kontraktsperioden og tvisteløsning/prosedyre.

Karlstrøm jobber videre spesialisert med offentlige anskaffelser, og yter bistand til både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bistand omfatter blant annet planlegging av anskaffelsen, utforming av konkurransegrunnlag og kontrakter, bistand i forhandlinger og ved klager herunder prosess for tvisteløsningsorganer.

Hun har betydelig erfaring med saker som innbefatter insolvens og restrukturering.

Karlstrøm har arbeidet som advokat og dommer i mange år, og prosederer jevnlig for norske domstoler. Hun har således de beste forutsetninger for strategisk rådgivning til klienter som står i slike prosesser.

Karlstrøm holder årlig en rekke foredrag innenfor hennes fagområder for næringslivet og offentlige oppdragsgivere.

Utdanning
Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 2001

Spesialisering
Entreprise Energi, shipping & offshore, konfliktløsning og prosedyre, Restrukturering og insolvens.

Språk
Engelsk

Kontaktinformasjon
E-post: nina@proadvokatene.no
Tlf: 984 41 193