Om Proadvokatene

Proadvokatene er et moderne advokatkontor som yter profesjonell rådgivning til privatpersoner og bedrifter på Nordmøre. Hos oss møter du løsningsorienterte advokater med oppdatert kompetanse innen de fleste rettsområder.

Vårt satsningsområde er forretningsjuridisk rådgivning overfor lokalt næringsliv. Vi bistår blant annet med opprettelse av selskap og selskapsstrukturer, utarbeidelse og revisjon av kontrakter, skatterådgivning, beskyttelse av immaterielle eiendeler og styrearbeid. Vi har kompetanse innen energirett, petroleums – og entreprisekontrakter samt havbruks – og fiskerirett.

Vi har også betydelig erfaring med å bistå privatpersoner innen arvefordeling og skifteoppgjør, fast bosted og samvær for barn, barnevernssaker og bistandsadvokatoppdrag i straffesaker. Kontoret forestår oppgjør ved salg av bolig og næringseiendom. Dette inkluderer bruk av klientkonto, utarbeidelse av kontrakter og innsendelse av dokumenter til tinglysing.

Du finner oss i Lossiusgården på Innlandet i Kristiansund.