Personvernerklæring

1. VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Proadvokatene AS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre advokattjenester eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne løse oppdrag og levere andre, avtalte tjenester. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer opplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2. HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, mobilnummer, e-postadresse og IP-adresse.

3. BEHANDLINGSANSVARLIG

Proadvokatene AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM INNGÅR I VÅR BEHANDLING

Proadvokatene AS behandler bant annet opplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, kredittopplysninger og IP-adresser.

I forbindelse med løsning av advokatoppdrag, vil det i mange tilfaller også være behov for innhenting av medisinske opplysninger, dokumentasjon fra offentlige myndigheter mv. Slik dokumentasjon innhentes kun etter særskilt samtykke fra deg. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

5. HVA BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE TIL?

Vi behandler personopplysninger ved håndtering av våre klientoppdrag, herunder ved fakturering, samt ved annen administrering av klientforholdet.

6. HVORDAN DINE PERSONOPPLYSNINGER SIKRES

Proadvokatene AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til dine personopplysninger og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.

I samarbeid med våre leverandører av saksbehandlersystem, datatjenester, nettside mv. foretas løpende vurderinger for å ivareta sikkerheten omkring lagring av innsamlet informasjon.

7. NÅR SLETTES PERSONOPPLYSNINGENE?

Proadvokatene AS oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn hva som er nødvendig for å levere våre advokattjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

I henhold til Advokatforeningens retningslinjer oppbevares saksmapper i vårt saksarkiv i 10 år etter sakens avslutning.

8. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, regnskapsførere, revisorer og med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

9. DINE RETTIGHETER

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, og retting og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg. Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å arkivere opplysningene i en spesifikk periode. Dette innebærer at informasjon samlet i anledning utførelsen av advokatoppdrag normalt kun vil bli slettet når behovet for oppbevaring av opplysningene opphører.

10. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi bruker informasjonskapsler til å loggføre bruken av Proadvokatene AS sin nettside: www.proadvokatene.no Formålet med dette er å føre statistikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester.

11. KONTAKT OSS

Send oss gjerne en e-post til lars@proadvokatene.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.